About آزمایشگاه رازی رشت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far آزمایشگاه رازی رشت has created 2 blog entries.

اهمیت مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز بیماریهای ژنتیکی

1399-8-29 02:55:20 +00:00

مشاوره ژنتیک، به بررسی احتمال بروز بیماری‌های ژنتیکی در افراد می پردازد و میزان خطر بروز بیماریهای ژنتیکی در نسل های بعدی را با توجه به نوع بیماری و سابقه خانواده، تخمین می زند

اهمیت مشاوره ژنتیک در پیشگیری از بروز بیماریهای ژنتیکی1399-8-29 02:55:20 +00:00
Go to Top