گالری پذیرش

پذیرش آزمایشگاه رازی از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 6:30 صبح الی 9 شب و پنجشنبه ها از ساعت 6:30 الی 8 شب اقدام به پذیرش مراجعین محترم آزمایشگاه می نماید. پذیرش آزمایشگاه مجهز به دستگاه نوبت دهی و14 باجه پذیرش می باشد که مراجعین پس از دریافت نوبت توسط پرسنل فراخوانده شده و آزمایشات درخواستی پذیرش می شود . به منظور تسریع در امر پذیرش و کاهش زمان انتظار ، باجه 14 ( پذیرش اینترنتی ) ارائه دهنده خدمات به مراجعین غیرحضوری می باشد ، که پذیرش خود را به صورت اینترنتی و از طریق سایت انجام داده اند