فشارخون ؟

افزایش چربی های خون یکی از مهم ترین عوامل گرفتگی رگهای قلبی محسوب می شود , که اگر زود تشخیص داده شود می توان با کنترل آنها از بروز گرفتگی عروق و سکته های قلبی و مغزی پیشگیری نمود .

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.