واکسن کرونا و روزهای پیش رو!

🔹برنامه علم در 5 – پاسخ به سوالات مطرح درباره واکسن کرونا🔹

این روزها بحث واکسن کرونا بسیار داغ است که باعث شده سوالات زیادی در ارتباط با آن پیش بیاد – در این ویدئو دکتر ا-بریان از سازمان جهانی بهداشت به این سوالات پاسخ میدهد.