قرارداد - آزمایشگاه رازی رشت

عقد قرارداد با “شرکت فلات قاره ایران”

جهت رفاه حال مراجعه کنندگان گرامی آزمایشگاه رازی رشت، قرارداد همکاری با شرکت فلات قاره ایران منعقد گردید.