عقد قرارداد با “بیمه تجارت نو

جهت رفاه حال مراجعه کنندگان گرامی آزمایشگاه رازی رشت، قرارداد همکاری با بیمه تجارت نو منعقد گردید.

لطفا لیست آخرین بروزرسانی های شرکت های بیمه طرف قرارداد را از آدرس زیر مشاهده نمایید: