راهنمای دریافت آنلاین جواب آزمایش برای مراجعین گرامی

به منظور تسریع در امر جواب دهی و کاهش زمان انتظار مراجعین ، امکان دریافت جواب آزمایش به صورت غیرحضوری در آزمایشگاه تشخیص طبی، آسیب شناسی و ژنتیک رازی فراهم می‌باشد. مراجعین می‌توانند به شیوه‌ ذیل بدون مراجعه به آزمایشگاه، جهت دریافت آزمایش اقدام نمایند:

گام اول - ورود به سایت آزمایشگاه رازی

 • به صفحه اصلی سایت آزمایشگاه رازی به آدرس https://www.razipath.com مراجعه نمایید.
 • مطابق شکل ، گزینه “پذیرش و پاسخدهی اینترنتی” را انتخاب فرمایید.
 • به صفحه اصلی سایت آزمایشگاه رازی به آدرس https://www.razipath.com مراجعه نمایید.
 • مطابق شکل ، گزینه “پذیرش و پاسخدهی اینترنتی” را انتخاب فرمایید.

گام دوم- ورود و ثبت نام

ثبت نام

 • برای ثبت نام مطابق تصویر الزامیست


  نام/نام خانوادگی/کد ملی یا کد فراگیر اتباع خارجی/شماره تلفن همراه

  فرد آزمایش دهنده را وارد نموده و گزینه ثبت نام انتخاب نمایید.
 • کد ملی به عنوان نام کاربری و شماره همراه بعنوان کلمه عبور استفاده خواهد شد.

ورود

 • پس از ثبت نام برای ورود به صفحه کاربری “کدملی” شما بعنوان نام کاربری و شماره تلفن همراه بعنوان “کلمه عبور” می باشد.
 • در صورت فراموشی کلمه عبور از گزینه “بازیابی کلمه عبور” استفاده نمایید و در صورت عدم موفقیت با شماره 32324647-013 داخلی 257 تماس حاصل فرمایید.

ورود

 • پس از ثبت نام برای ورود به صفحه کاربری “کدملی” شما بعنوان نام کاربری و شماره تلفن همراه بعنوان “کلمه عبور” می باشد.
 • در صورت فراموشی کلمه عبور از گزینه “بازیابی کلمه عبور” استفاده نمایید و در صورت عدم موفقیت با شماره 33324647-013 داخلی 257 تماس حاصل فرمایید.

گام سوم- ورود ودریافت جواب

 • پس از ورود موفق به صفحه نسخت کاربری برای مشاهده آنلاین جواب آزمایش گزینه “مشاهده جواب آزمایش” را مطابق تصویر زیر انتخاب نمایید.

گام چهارم

 • در این مرحله برای مشاهده جواب آزمایش خود با توجه به قبضی که از آزمایشگاه دریافت نموده اید، “شماره قبض” و “رمز اینترنتی” خود را وارد نموده و گزینه “ورود” را انتخاب نمایید.

 • در این مرحله برای مشاهده جواب آزمایش خود با توجه به قبضی که از آزمایشگاه دریافت نموده اید، “شماره قبض” و “رمز اینترنتی” خود را وارد نموده و گزینه “ورود” را انتخاب نمایید.

 • در تصویر مقابل نمونه ای از قبض بیمار را مشاهده نمایید:

 • به عنوان مثال

  شماره قبض: A-12013

  رمز اینترنتی دریافت جواب آزمایش: 617241736


  می باشد.