دوره آموزشی مهارت های فیزیکی

دوره آموزشی مهارت های حفاظت فیزیکی با هدف توانمند سازی و ارتقا سطح مهارت های ارتباطی پرسنل انتظامات برگزار شد. این دوره توسط جناب سرهنگ وحید خوش خلق (مدرس دانشگاه علمی و کاربردی و رئیس سابق پلیس پیشگیری استان) طی روزهای دوشنبه و چهارشنبه مورخ 5 و 7 مهر ماه 1400 با هدف توانمند سازی و ارتقا سطح مهارت پرسنل انتظامات به مدت 6 ساعت برگزار شد و کارکنان حفاظت فیزیکی آزمایشگاه با مهارت های گفتار درمانی، گزارش نویسی، گشت زنی ، ثبت وقایع، مدیریت بحران و غیره آشنا شدند.

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.