تشخیص قبل از تولد

تشخیص قبل از تولد در حال حاضر مطمئن ترین راه پیشگیری از بیماریهای ژنتیکی در جامعه است . با انجام به موقع تشخیص قبل از تولد میتوان از تولد نوزادان با بیماری ها و ناهنجاری های مختلف جلوگیری نمود .

تشخیص قبل از تولد در واقع به کارگیری روش های تشخیصی مختلف جهت بررسی وضعیت جنین در دوران حاملگی می باشد . نمونه جنینی اخذ شده از جنین به منظور تشخیص قبل از تولد مورد آزمایش های ژنتیک مختلفی قرارمی گیرد

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.