تست ESR

امروز تست دیگری را معرفی میکنیم که همانند تست سی آرپی وجود عفونت در بدن را که میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد ،نشان دهد ، نام این تست ای اس آر می باشد، در مورد سی ارپی اشاره شده بود که اگر عفونت در بدن وجود داشته باشد پروتئینی در بدن به نام سی ارپی تولید شده که نشان دهنده عفونت در بدن است. اما در تست ای اس ار اگر عفونت در بدن وجود داشته باشه گلبول های قرمز تمایل به به هم چسبیدن پیدا میکنند و به سرعت در لوله ازمایش رسوب کرده و با اندازه گیری میزان رسوب امکان تشخیص اینکه آیا در بدن عفونت وجود دارد یا خیر وجود خواهد داشت.
پس فراموش نکنید این دو تست هیچگاه گویای این مساله نیستند که اگر مثبت شد حتما به کرونا مبتلا شده اید بلکه در اثر آبسه دندان هم این تست ها مثبت می شوند. پس اگر پزشک برای کرونا آزمایشاتی را درخواست کرده و این دو تست در جواب ازمایشتان مثبت هستند نیاز به بررسی بیشتری توسط سایر تست های اختصاصی دارند و نمیتوان گفت این عفونت صد در

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.