اطلاعیه

با توجه به اعمال طرح جامع محدودیت ها در ارتباط با کاهش بیماری کرونا ، ساعت کاری آزمایشگاه تا تاریخ 13 آذرماه همه روزه از ساعت 6:30 الی 20 می باشد .

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.