tamin

آگهی استخدام

استخدام

واجدین شرایط می توانند جهت تکمیل رزومه کاری به سایت آزمایشگاه رازی مراجعه نموده و در قسمت همکاری با ما نسبت به تکمیل رزومه تصدی شغل مورد نظر اقدام نمایند.

متقاضیان از مراجعه حضوری و یا تلفنی به آزمایشگاه خودداری نمایند. ملاک گزینش نیرو تنها تکمیل فرم در وب سایت آزمایشگاه می باشد.

زمان مصاحبه بر اساس فرم های تکمیل شده از طریق تماس تلفنی به متقاضیان اعلام خواهد شد.

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.