آزمایش Hb A1C ؟

آزمایش (Hb A1C) یک آزمایش ساده است که مقدار قند یا همان گلوکز متصل شده به هموگلوبین را تعیین می کند.
این آزمایش میانگین میزان قند موجود در خون طی 3 ماه گذشته را نشان می دهد. آزمایش Hb A1C در افراد مبتلا به دیابت اهمیت زیادی دارد و نحوه کنترل قند بیمار طی ماه های گذشته را نشان می دهد.

ایسنتاگرام ما را دنبال کنید.