جهت رفاه حال مراجعین محترم ساعت کار آزمایشگاه رازی از ساعت 7 به 6:30 صبح تغییر یافت        تقدیر از مسئول فنی آزمایشگاه جناب آقای دکتر مصباح به عنوان پزشک منتخب از طرف جمعیت داوطلبان هلال احمر        مراجعین محترم به اطلاع می رساند شماره تلفن آزمایشگاه از 3224647-0131 به 33324647-013 تغییر یافت.        امروز : ۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
گزيده مقالات دي ماه 88
غربالگري سرطان پروستات

در نشست سال 2009 انجمن اورولوژي آمريكا، آخرين راهنمايي ها براي استفاده از تست سرمي PSA  ارائه شد. در اين دستور العمل مفصل منجمله آمده است كه جهت غربالگري سرطان پروستات ، اندازه گيري PSAبهتر است از حدود چهل سالگي انجام شود، يعني  سن غربالگري پايين تر آمده است.  علاوه بر اين ، ظاهرا حد معيني براي افتراق موارد پر خطر از كم خطر  تعيين نشده و نظر بر اين است كه با هيچ رقم PSA خطر كارسينوم پروستات منتفي نيست. ريسك در واقع تركيبي از ميزان PSA ، وضعيت باليني، سابقه خانوادگي و... ميباشد. همچنين نكته ديگر آن است كه سرعت PSA (PSA velocity ) بيش از ng/ml  0.4 در هر سا ل احتمال وقوع اين سرطان را 50% افزايش مي دهد.

مقاله زير از سايت medscape خلاصه اي از اخرين راهنمايي ها را شرح مي دهد. براي دستور العمل كامل به سايت انجمن اورولوژي آمريكا مراجعه  شود.فایل ضمیمه : PSA screen.pdf
دریافت فایل
حجم فایل: 91.03223 KB
Gastro In Testical Stromal Tumor

در سال 1941 Golden و Stout بيماراني را با تومور مزانشيمي دستگاه گوارش شرح دادند و با اين تصور كه منشاء تومورهاعضلات صاف دستگاه گوارش مي باشد آنها را از روي مرفولوژي ، ليوميوبلاستوم ، ليوميوم و ليوميوساركوم نام نهادند.

در اواخر دهه 60 مشخص شد كه اين تومورها عمدتا با عضله صاف ارتباطي ندارند و در اوايل دهه 80 Mazur و Klark نام  Stromal tumor براي آنها برگزيدند.

GIST حدود %2 نئوپلاسم هاي دستگاه گوارش را تشكيل مي دهد و شايع ترين تومور مزانشيمي اين بخش از بدن است.

2 نكته مهم در مورد Gist يكي يافته هاي IHC و ديگري ضوابط تعيين پروگنوز آن مي باشد.

بارنگ آميزي IHC  حدود %90 تا %95 تومورهاي  GIST )CD117 مثبت) هستند كه طرح رنگ آميزي آن مي تواند سيتوپلاسمي ، غشايي يا پارانوكلئر باشد، تعداد كمي از تومورها تنها رنگ پذيري فوكال براي CD117 نشان مي دهد.

نكته قابل توجه آنكه همه تومورهايي كه CD117در آنها مثبت باشد GIST نيستند ملانوم بدخيم ، سينوويال ساركوما ، فيبروماتوز مزانتريك و شوانوم ممكـن است (CD117 مثبت) باشند ، لذا توجه به زمينه باليني و طرح مورفولوژيك هم بسيار مهم است.همچنين بايد به ياد داشت حدود %5موارد GIST  ممكن (CD117 منفي) باشد.

در اين نوع GIST ها، در %80 موارد موتاسيوني در ژن PDGFRA و در باقي موارد موتاسيوني در ژن KIT ديده مي شود.

غير از اينها بايد به ياد داشت كه رنگ آميزCD117 تنها رنگ لازم براي تشخيص Gist نيست اين تومورها در %70-60 موارد CD34 مثبت، در %40-30 موارد SMA مثبت تنها در 1 تا %2 موارد Desmin مثبت ، در %5 موارد S100مثبت و در %80 موارد  h-caldesmon مثبت هستند. همچنين پروتئين جديدي به نام DOG1 كشف شده است كه احتمالاً ماركري با حساسيت و ويژگي بالا براي GIST خواهد بود به خصوص در موارد تومورهاي CD117)  منفي).

در مورد پروگنوز GIST  مهمترين عاملي كه تاكنون شرح داده شده اندازه تومور و تعداد ميتوزها مي باشد.به نظر مي رسد كه در هر تومور GIST احتمال رفتار بدخيم وجود دارد لذا توصيه مي شود كه به جاي لفظ بدخيم ياخوش خيم تومور را به صورت GIST  با احتمال يا ريسك بدخيمي گزارش كنيم.

50 hpf  /تعداد ميتوز
حداكثر قطر(cm)
 
5>
2>
Very Lowrisk
  <=5
2-5
Low risk
6-10
<=5
5<
5=>
5-10
5<
Intermediate risk
 any count
>10
10<
Any size
High risk

 

فایل ضمیمه : gist.pdf
دریافت فایل
حجم فایل: 651.6455 KB
Autoimmune hepatitis

هپاتيت اوتو ايميون يك التهاب مزمن كبدي ناشي از برخي مكانيسم هاي ايمني است كه به خوبي شناخته شده نيستند. تشخيص اينبيماري بر پايه مجموعه اي از يافته هاي باليني ، سرولوژيك و هيستولوژيك استواراست.

 مقاله زير از شماره ژانويه 2010مجله

Indian journal of pathology and microbiology مروري بر اين بيماري و روش هاي تشخيصي آن دارد.

فایل ضمیمه : Autoimmunehepatitis.pdf
دریافت فایل
حجم فایل: 336.7549 KB
Personalized medicine

"personalized medicine" هرچند به صورتي كه امروزه مطرح مي شود عبارت جديدي است ولي در واقع اصل مفهوم آن همواره مطرح بوده است به طور كلاسيك و سنتي معمولا توصيه مي شود كه پزشكان نه فقط "بيماري" بلكه "بيمار" را هم در نظر گيرند.و مسائلي مثل سابقه خانوادگي ، وضعيت رواني اجتماعي و سبك زندگي او را در تشخيص درمان و پي گيري در نظر داشته باشند.

بنا به تعريفي كه در سال 2006 در نشستي در دانشگاه هاروارد از "personalized medicine" شد اين روش عبارت است از:درمان بيماري يا زمينه هاي ايجاد آن در هر فرد با استفاده از دانش مولكولي به نحوي كه بهترين نتيجه درماني براي آن فرد حاصل شود.

دانش و روشهاي مولكولي كه مورد استفاده قرار مي گيرد عمدتا با پسوند "omics" ختم مي شوند و شامل موارد زير هستند.

Gienomics: يعني بررسي genome  فرد شامل مشخصات ژنها ، توالي DNA ، نقشه ژنتيكي

Proteomics: يعني بررسي جامع و وسيع كل پروتئين هايي كه توسط ژنوم  هر فرد سنتز مي شود.

Metabolomics: يعني بررسي جامع مواد و مولكولهاي كوچك حاصل روندهاي متعدد و مختلف متابوليك در هر فرد.

روش هاي بالا هر چند هنوز در مراحل تكميل به سر مي برند ولي امكانات تكنولوژيك و نرم افزاري جديد انجام آنها را بسيار راحتر و محتمل تر ساخته است.

روشهاي فوق اطلاعات وسيعي درباره سيستم ژنتيكي و پروتئين هاي فرد و وضعيت متابوليكي او مي دهند. مفهوم اصلي "Personalized  medicine " در واقع اين است كه مي توان با استفاده از اين اطلاعات براي هر فرد درماني مطابق با خصايص خود او تجويز كرد.

اين كار به صورتهايي هم اكنون هم انجام مي شود مثلا در بيماران سرطان پستان درمان هورموني به همه بيماران داده نمي شود بلكه فقط براي آنها كه رسپتورهاي استروژني دارند تجويز مي شوند.

Herceptin فقط در مواردي از سرطان پستان داده مي شود كه گيرنده HER2 وجود داشته باشد.

بررسي اين گيرنده ها كه به روش هايي مثلIHC  و FISH  در آزمايشگاههاي پاتولوژي امروز انجام مي شود در واقع اولين گامها در راه آزمايشات pharmacodiagnostic و استقرار "Personalized medicine" محسوب مي شود.

غير از سرطانها كه در واقع بيشترين سهم تحقيقات را در "Personalized medicine" به خود اختصاص مي دهند.ساير بيماريها نيز از اين روش متاثر مي شود. به عنوان مثال ديده شده افرادي كه موتاسيونهايي در ژن MC1R دارند براي بيهوشي و بي حسي هاي موضعي نياز به ميزان بيشتري دارو دارند. مثال ديگر پلئورمورفيسم ژنتيكي در آنزيم سيتو كروم P450 كه در متابوليسم داروهاي زيادي نقش دارد ديده شده كه بر مبناي تفاوت ژنتيكي ميزان فعاليت آنزيم سيتوكروم اكسيداز در واكنشهاي شيميايي مختلف تا 50 برابر ممكن است در افراد مختلف متفاوت باشد.سيستم هاي CYP2D6 و CYP2C19 بسياري از داروهاي ضد صرع مهار كننده هاي پمپ پروتوني و داروهاي ضد سرطان هستند.امروزه تستي براي پلئومورفيسم ژنتيكي در اين دو آنزيم طراحي شده است و تصور مي رود داشتن طرح ژنتيكي از فعاليت اين آنزيم در تعيين ميزان تجويز دارو كمك كننده خواهد بود.

به هر حال "Personalized medicine" كه در سالهاي اخير علاقه و توجهي در بين دانشمندان كسب كرده است راهي طولاني در پيش دارد. آينده نشان خواهد داد كه اين روش به چه ميزان ما را در درمان بيماران ياري خواهد كرد.

مقاله زير از سايتmedscape نقل مي شود كه مي تواند براي علاقه مندان جالب باشد.

فایل ضمیمه : personalizes_medicine.pdf
دریافت فایل
حجم فایل: 253.5117 KB
center for disease control and prevention
سازمان جهاني بهداشت
انجمن آسيب شناسي ايران
نام :  
آدرس ایمیل:  
نظر شما در مورد وب سايت آزمايشگاه رازي چيست؟© 2009 copyright all right reservd
Powered by : Mahyanet.com